Orgeln återinvigs 2025
Robert Bennesh, domkyrkoorganist

Domkyrkans orgel renoveras

Varje år kan runt 25 000 konsertbesökare, och ytterligare ca  85 000 gudstjänstfirare, njuta av tonerna från Lunds domkyrkas väldiga läktarorgel. Sedan ett tiotal år har ett allt mer uppenbart renoveringsbehov gjort sig påmint – 86 år och nära 100 000 speltimmar tar ut sin rätt. Nu kan dock domkyrkoorganist Robert Bennesh, och alla musikintresserade i regionen, glädjas åt att beslut fattats om att renovera orgeln grundligt. Invigning är planerad till hösten 2025.

Det känns fantastiskt roligt och spännande, jag känner mig oerhört privilegierad som får vara med om ett projekt av denna dignitet under mitt yrkesliv, säger Robert Bennesh.

Orgeln i Lunds domkyrka är en av de största i Sverige och byggdes 1934 av Marcussen & Søn (se faktaruta). I dag är den kraftigt nedsmutsad och har många funktionsbrister orsakade av såväl ålder som en del konstruktionsfelaktigheter: spruckna bälgar, sviktande funktion i luftlådor samt med pipor som inte håller stämningen. Under senare år har läget blivit allt mer besvärande med ständiga småreparationer som följd.

– Vi har kommit till en punkt då det är mer ekonomiskt försvarbart att lägga en större summa på en genomgående renovering istället för att spendera allt mer pengar på att lappa och laga. Genom renoveringen garanteras dessutom funktionen i många decennier framöver.

Projektet har nu tilldelats firman Harrison & Harrison i Durham, England.

– Nyligen genomförde de en stor ombyggnad av orgeln i Canterbury Cathedral. Den väldiga orgeln i York Minster samt den berömda orgeln i Salisbury Cathedral står på tur, säger Jan H Börjesson, orgelkonsult och organist i Kalmar domkyrka, som varit involverad i förarbetet och upphandlingsprocessen (se faktaruta).

Arbetet påbörjas redan nu men inte förrän 2024 kommer det att bli märkbart i Domkyrkans dagliga liv när orgeln monteras ner. Under den tiden kommer någon av Domkyrkans andra fyra orglar att användas – främst kororgeln som står till vänster om mittskeppsaltaret.

Renoveringen blir så klart ekonomiskt kostsam. Statliga medel kommer att sökas från KAE, kyrkoantikvarisk ersättning. Därtill bidrar Domkyrkorådet med en del av finansieringen. Dessutom vill Robert Bennesh undersöka möjligheterna för aktörer inom näringslivet att bidra ekonomiskt.

– Detta är en möjlighet för företag och organisationer att aktivt bidra till att både vårda och utveckla vårt kulturarv, och samtidigt göra en insats som ger tiotusentals människor möjlighet att njuta av musik; oftast gratis, i en helt unik miljö. Att kunna bidra i ett sammanhang som detta kommer bara vart hundrade år!

Nu väntar ett arbete med tillståndsansökningar från berörda myndigheter innan det är dags för demontering, konstruktion och så småningom en festlig invigning under hösten 2025.

 

 

Fakta: Domkyrkans läktarorgel

 • 2019 arrangerades 77 konserter i Lunds domkyrka, varav 67 med fri entré. Tillsammans lockade de 24 942 besökare.
 • Ytterligare ca 85 000 gudstjänstfirare får årligen njuta av, och sjunga till läktarorgelns ackompanjemang. Orgeln är också en självklar beståndsdel i flera av universitetshögtider exempelvis doktorspromotion och läkarexamen.
 • Orgeln har 102 stämmor, fyra manualer och 7 074 pipor.
 • Piporna är mellan en centimeter och tio meter långa.
 • Orgeln är byggd av Marcussen & søn i Danmark 1934
 • Läktarorgeln är Sveriges största kyrkorgel sett till antalet pipor.
 • År 1955 ersattes ett antal betydelsefulla pipor från 1836 med nya.
 • 1992 genomgick orgeln en restaurering med vissa uppdateringar och ett nytt spelbord.

Fakta: Renoveringsprocessen

 • Arbetet med att renovera Domkyrkans läktarorgel kommer att pågå fram till 2025.
 • Väl medvetna om orgelns tillstånd uppdrog domkyrkorådet åt Robert Bennesh som nytillträdd domkyrkoorganist hösten 2016 att förbereda en framtida orgelrenovering.
 • I samarbete med orgelkonsulten Jan H Börjesson, organist i Kalmar domkyrka, påbörjades våren 2017 ett noggrant arbete med studier av orgelns nuvarande skick samt framtagande av olika möjliga vägar framåt för en kommande restaurering.
 • Efter beslut kring projektets inriktning i domkyrkorådet våren 2018 utarbetades ett principprogram som kom att ligga till grund för infordrande av offerter från ett urval av orgelfirmor som Bennesh och Börjesson valt ut i samarbete med en referensgrupp bestående av biträdande domkyrkoorganist Susannah Carlsson och Mattias Wager, domkyrkoorganist och stadshusorganist i Stockholm. Hösten 2019 inkom så tre offerter från några av världens mest välrenommerade orgelbyggare till domkyrkorådet, där valet slutligen föll på Harrison & Harrison.
 • Just den tekniska nivån på arbetet är av högsta vikt och vi vill säkra möjligheten att orgeln i Lunds domkyrka skall kunna fungera stabilt och klanderfritt under många år framöver.
 • På det klangliga planet kommer orgeln att komma närmare sina historiska rötter och stämmorna från 1836 och 1876 kommer att lyftas fram i klangsammansättningen.
 • Nu väntar ett arbete med tillståndsansökningar från berörda myndigheter innan demontering, konstruktion och så småningom en festlig invigning under hösten 2025 väntar.

För mer information
Robert Bennesh, domkyrkoorganist, 046-71 88 84, robert.bennesh@svenskakyrkan.se

Mats Persson, domkyrkokamrerare, 046 15 56 10, mats.o.persson@svenskakyrkan.se

Sofia Lindstrand, kommunikatör, 046 71 87 38, sofia.lindstrand@svenskakyrkan.se