Påskvisning kopplas till läroplanen


Till påsken bjuder vi in barn och ungdomar i förskola och skola till visningar och skapande i Domkyrkan och Domkyrkoforum. Det finns två program som vänder sig till olika åldrar. Innehållet i programmet är skapat utifrån läroplanens mål.

TIDSRESA & TRADITIONER
Gör en tidsresa – Lär mer om påskens seder och traditioner

För klasser i åk 3-6 erbjuder vi en dramatiserad upplevelsevandring, där barnen tas med på en tidsresa genom den kristna påskens berättelse. Upplevelsen startar i Domkyrkoforum och fortsätter i Domkyrkan. Tillbaka i Domkyrkoforum får barnen lära sig något om påskens seder och traditioner. Varför äter vi ägg till påsk? Varför klär vi ut oss till påskkärringar? Vad har fastlagsriset för betydelse? Barnen får tillverka påskprydnader, som vi ställer ut i Domkyrkoforum. Vid varje tillfälle kan vi ta emot två klasser.

Ålder
åk 3-6
Omfattning Visningen tar 60 minuter
När 13-15 mars, 18-19 mars 2013

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Religionskunskap – Syfte

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Ur LGR 11

Historia – Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kro­nologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Ur LGR 11

Samhällskunskap – Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra.
Ur LGR 11

Svenska – Syfte
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Ur LGR 11


VISNING AV PÅSKLANDSKAPET

Fyra ägg och ett landskap berättar om den första kristna påskens händelser
Vi samlas runt påsklandskapet i Domkyrkan. Varför heter det Palmsöndag? Skärtorsdag? Långfredag? Påskdag? Hur hänger det ihop med den första kristna påsken?
Vi tar emot en grupp per tillfälle.

Ålder
Förskola och skolans alla stadier
Omfattning Visningen tar 20 minuter
När12 mars, 20 mars, 22 mars, 25-27 mars 2013


KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Utveckling och lärande – mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
Ur Lpfö 98

BOKA
Ni bokar genom att skicka e-post till maria.johnsson@svenskakyrkan.se eller ringa
046 35 87 34. Obs! Er bokning är inte giltig förrän vi har bekräftat den per e-post.