Liberiet

Strax söder om Lunds domkyrka ligger den medeltida byggnaden Liberiet. Liberiet har bland annat fungerat som bibliotek och undervisninglokal. I dag är det centrum för pilgrimsverksamheten.

Liberiet uppfördes under 1400-talet och fungerade då som domkapitlets bibliotek. Namnet kommer från det danska ordet ”liberi” som betyder boksamling eller bibliotek, vilket i sin tur kan härledas till det latinska ordet för bok: liber. Detta är den enda av alla de byggnader som fanns runt Domkyrkan på medeltiden, som finns kvar i dag. Efter att universitetet bildades, tog man över byggnaden och använde den som undervisningslokal för filosofiska fakulteten. Länge efter det gick byggnaden under benämningen Gamla akademien.

1765 inrättades en sal för fäktning på ovanvåningen. Här har bland andra Per Henrik Ling undervisat studenter i färktning och gymnastik i början av 1800-talet.

1843 ledde C G Brunius en ganska omfattande renovering av Liberiet med bland annat nya förnser och en omvandling av fäktningssalen till övningssal för Akademiska musikkapellet.

Från 1890 och ända fram till 1966 användes byggnaden som panncentral åt Domkyrkan. 1979 genomföres en renovering ledd av Ove Hidmark från Riksantikvarieämbetet och därefter fungerade byggnaden som församlingslokal åt Domkyrkoförsamlingen och så småningom pilgrimscentrum.

Med start 2015 har Liberiet genomgått en genomgripande renovering för att bland annat stabilisera konstruktionen. Hösten 2019 togs byggnaden åter i bruk av Domkyrkoförsamlingen igen och fungerar som ett centrum för pilgrimsverksamheten. Tillgängligheten har förbättrats genom rullstolshiss och handikapptoalett.

Har du frågor, kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se. Läs mer på pilgrimsvagen.se

Pilgrim

Över hela Europa går pilgrimsvägar, genom Skåne och Blekinge finns Pilgrimsvägen med Lunds domkyrka som nav.

Heliga danser, Tai Chi, meditation

Heliga danser, Tai Chi och meditation är alla metoder för att nå stillhet i sinnet och komma närmare Gud och sig själv.

Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor.