Krypta

Filar Finna
Legenda głosi, że filar północny przedstawia olbrzyma Finna, który zbudował katedrę. Najprawdopodobniej jednak figura przedstawia biblijnego Samsona. Nie wiadomo natomiast kogo przedstawia filar południowy (według legendy są to żona i dziecko Finna).

Studnia Adama van Düren
Wokół źródła wody umieścił Adam van Düren krąg kamienny ze społeczno-krytycznymi i komicznymi obrazkami oraz tekstem w języku dolnoniemieckim.

Krypta
Ołtarz główny krypty konsekrował w roku 1123 pierwszy arcybiskup Lund, Ascer. Dla ostatniego arcybiskupa, Birgera Gunnarsena, wyciosał Adam van Düren w roku 1512 wyśmienity sarkofag.