Wlasne muzeum

Własne muzeum
Muzeum katedralne posiada przedmioty z okresu od XII wieku do czasów współczesnych. Historia tych przedmiotów dotyczy bezpośrednio katedry w Lund. Wystawa w gablotkach przedstawia historię kościoła, a w komnacie strojów znajdują się kunsztowne ornaty z XIII wieku oraz okresów późniejszych. Wejście do muzeum poprzez muzeum historyczne przy Krafts torg, na wschód od katedry. Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godz. 11.00 -16.00.

Informacje pisemne o katedrze
W punkcie informacyjnym w katedrze można nabyć materiały pisemne (książki, broszurki itp.) dotyczące historii katedry na przestrzeni stuleci. W sprzedaży dostępne są również widokówki przedstawiające katedrę.