Dopkapell för enskild bön

Det norra tvärskeppet, dopkapellet, är särskilt avsett för enskild bön och andakt. Här är ingen rundvandring tillåten.

Lunds domkyrka är en levande kyrka med dagliga gudstjänster och flera platser för bön och andakt, en sådan är dopkapellet i den norra korsarmen. Här är rundvandring och fotografering ej tillåten utan kapellet är avsett för enskild bön och andakt. I dopkapellet finns en plats där besökare kan lämna sina förbönsämnen som kommer att infogas i förbönen vid en kommande gudstjänst i Domkyrkan.

Altaret i dopkapellet är invigt den 1 september år 1146. Ovanför altaret finns en mäktig baldakin, ædicula med serafer och lejon. Som så många andra detaljer i Domkyrkan var dessa ursprungligen målade i klara färger och placerad på en annan plats än idag. Om man tittar noga kan man fortfarande se små färgrester.

Dopkapellets målade glasfönster är skapade av den norske konstnären Emanuel Vigeland 1930. Fönstren på den norra väggen föreställer Jesu gravläggning och uppståndelse och fönstren på den östra väggen hör ihop med dopet. Idag används kapellet bland annat till dopgudstjänster vid dopfunten i gotländsk kalksten från 1200-talet. Vid den östra väggen finns en Mariaskulptur i trä från 1300-talets första del och en ljusglob inspirerad av dopet skapad av Mårten Hultenberg.

Dopkapellet var tidigare ärkebiskopens särskilda kapell. Vid den västra väggen finns en portal med änglar och två vakande lejon. Det finns mycket som talar för att detta var ärkebiskopens plats vid möten och avkunnande av kyrkliga domar. Vid den norra väggen finns ärkebiskop Andreas Sunesens (död 1228) sarkofag. Enligt sägnen ska han ha fått den danska flaggan, dannebrogen, som en skänk från ovan vid ett korståg i Baltikum. Andreas Sunesen var ärkebiskop i Lund från 1201 fram till 1224 då han avgick av hälsoskäl. Sina sista år levde han på Ivö i Ivösjön.

Dopkapellet