Lunna pågar hälsar välkommen

Nästan vart än du befinner dig i Lund kan du ana Domkyrkans två torn, i folkmun kallade ”Lunna pågar”. Dessa, och en magnifik bronsport, hälsar dig välkommen till Domkyrkans huvudentré, på kyrkans västsida.

Med inspiration från katedralen i Speyern skapade Helgo Zettervall vid renoveringen 1860-1880 Domkyrkans västparti som vi känner det idag. Tornen sträcker sig 55 meter upp i luften. I de båda tornen finns klockor, den äldsta från 1513, som dagligen ringer ut över Lund. De två tornen har blivit något av en symbol för Lund och återkommer på många företags- och organisationslogotyper.

Bildhuggaren Carl Johan Dyfverman skapade de båda bronsportarna som fungerar som dörr vid västfasaden. Sammanlagt 24 reliefer visar scener ur bibelberättelser och de fyra elementen; jord, luft, vatten och eld. Scenerna ur bibeln är främst hämtade ur det gamla testamentet, endast fyra bilder är från det nya och de visar ingen bibelberättelse som handlar om den vuxne Jesus. Ovan Dyfvenmans bronsportar finns en tympanon gjuten i betong med Kristus i centrum flankerad av S:t Laurentius (Domkyrkans skyddshelgon) och Knut den helige.