Vår tids martyrer och den sjuarmade ljusstaken

Sjuarmade ljusstakens kapell domineras av den tre och en halv meter höga bronsljusstaken. Här finns också en särskild plats för vår tids martyrer.

Bronsljusstaken som står mitt i kapellet påminner om templet i Jerusalem där en sjuarmad ljusstake var placerad. Lunds domkyrkas ljusstake är tillverkad i brons av Harmen Bonstede i Hamburg i slutet av 1400-talet. Den transporterades till Lund i delar och fortfarande kan man se spår av ljusstakens monteringsanvisning på den. Dess fot består av fyra lejon och mitt på ljusstaken finns de fyra evangelisternas symboler; ängel (Matteus), lejon (Markus), oxe (Lukas) och örn (Johannes). Ljusstaken var ursprungligen placerad i högkoret.

Från högkoret har också den officiantstol och sakramentsskåp som finns i sjuarmade ljusstakens kapell flyttats. Stolen har ursprungligen använts av de tjänstgörande prästerna vid gudstjänsterna och i det fem meter höga sakramentsskåpet har det inviga nattvardsbrödet förvarats. Liksom korstolarna är de rikt utsmyckade med djur och växtmotiv och tillverkade på 1300-talet.

Vid trappan upp till Sjuarmade ljusstakens kapell har en särskild plats skapats till minne av vår tids martyrer. I en pärm kan man läsa mer om några av dem som under 1900-talet fått offra sitt liv för sin tro. P medeltiden fanns ett altare på denna plats till ära för ärkebiskop Thomas Becket av Canterbury, martyr år 1170.

Sjuarmade ljusstakens kapell