Stöd och samtal

Behöver du någon att prata med? Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal, eller samtal i grupp, med någon av oss studentpräster.

  • Samtal: Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro, stress, prestationsångest –  det stora eller det lilla. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Välkommen att ringa eller mejla oss för att boka en tid.
  • Krisstöd: Studentprästerna finns till för studenter och personal vid Lunds universitet som en särskild resurs med kunskap i krisstöd. Vi ingår i flera av universitetets kris- och beredskapsgrupper, som samordnar insatserna vid kriser och olyckor. Vi hjälper även till med sorgebearbetning och krishantering vid behov, samt deltar i och anordnar minnesstunder.
    Läs mer om säkerhet och krisberedskap på Lunds universitet här.
    Jourhavande präst når du här.
  • Sorgegrupp: Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma vidare i sorgen. Vi vänder oss till dig som är ung vuxen och har mist en närstående. Träffarna sker på eftermiddagstid på Domkyrkoforum och startar när gruppen är full . Anmälan sker löpande under året. Kontakt: Lisa Svensson, lisa.svensson@svenskakyrkan.se

Du når Studentprästerna i Lund på telefon: 046-71 87 35
eller mejl: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se

Du kan också kontakta någon av oss direkt här.