Svenska kyrkan

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige och utomlands.

Drygt hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke. Läs mer på Svenska kyrkans webbplats.

 

Del i envärldsvid gemenskap

Svenska kyrkans samhörighet med Kristi världsvida kyrka synliggörs i samarbetet med systerkyrkor och partner runt om i världen, i Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, de kyrkliga europeiska organisationerna och i den inspiration som många i Sverige hämtar från andra kyrkor.

Nationell nivå samordnar

Svenska kyrkans nationella nivån samordnar frågor som är gemensamma för hela kyrkan. Sätet finns i Uppsala där även Svenska kyrkans främste företrädare, ärkebiskop Antje Jackelén, arbetar.

Biskopen leder stiftet

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift som leds av varsin biskop, därtill finns en ärkebiskop med säte i Uppsala. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Den lokala nivån är kyrkans viktigaste

De cirka 1 400 församlingarna är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.