Nationell nivå samordnar

Svenska kyrkans nationella nivån samordnar frågor som är gemensamma för hela kyrkan. Sätet finns i Uppsala där även Svenska kyrkans främste företrädare, ärkebiskop Antje Jackelén, arbetar.

AntjeJackelen

Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Dit hör till exempel kyrkliga utbildningar, ekumeniska relationer, samordning av den internationella verksamheten, informationsarbete och kulturfrågor. Dessutom skall Svenska kyrkans nationella nivå fungera som kyrkans röst i det offentliga samtalet, såväl i Sverige som internationellt.

Den nationella nivåns arbete styrs av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, och utförs till största delen i kyrkokansliet i Uppsala. I kyrkokansliet finns ärkebiskopen och hennes närmaste medarbetare. Ärkebiskop Antje Jackelén är Svenska kyrkans främste företrädare. Antje Jackelén installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna vid ämbetet.