Diakoni

Gör en insats i Lunds domkyrkoförsamlings diakonala arbete. Här listas några exempel på uppdrag.

Besökstjänst
Vi söker dig som vill vara närvarande medmänniska för någon som behöver kontakt och stöd i hemmet eller på äldreboende. Uppgiften kan vara att besöka, ringa eller följa med på promenader en gång i veckan eller var 14:e dag. Du binder dig för en termin i taget. Det är viktigt att kunna lyssna och vara närvarande i mötet.

Gudstjänstvärd vid äldreboende
varannan onsdagseftermiddag 1-1,5 timme. Uppgiften handlar om att: hjälpa de äldre till rätta, assistera ansvarig präst vid nattvardstillfällena, hjälpa till vid kaffeserveringen. Du binder dig för kortare eller längre tid eller för ett visst antal gånger och delar uppgiften med ytterligare en person.

Medarbetare/ansvariga för kyrkkaffe och annan servering
Du binder dig för ett visst antal söndagar och delar uppgiften med ytterligare en person.

For mer information, kontakta diakon Sandra Lindqvist, 046 71 87 46, sandra.lindqvist@svenskakyrkan.se