Domkyrkan och gudstjänstlivet

Vi söker dig som vill vara i Domkyrkan, varje, varannan eller kanske var fjärde vecka och göra en ideell insats.

Det finns olika uppgifter som kräver olika mycket tid. Det viktigaste är att vi delar på uppgifterna och på det sättet blir arbetet både lättare och roligare! Framförallt får vi dela vår tro tillsammans.

Exempel på uppgifter:

  • Gudstjänstvärd i högmässan
  • Ministrant (kors- och ljusbärare)
  • Nattkyrka
  • Musiker vid taizémässorna

Ta kontakt med domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, 046-71 88 81, för mer information.