Internationellt

Vill du göra en insats i det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan? Din insats behövs! Du kan bidra med kunskap, idéer och tid i så stor utsträckning som du själv hinner.

Förr hade vi i västvärlden ett enklare förhållningssätt till bistånd. Vi gav mat, kläder och andra förnödenheter till utsatta i världen. Och det gör vi fortfarande, där det behövs. Men vi har lärt oss att det som verkligen gör nytta är ett långsiktigt samarbete. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation genom till exempel mikrolån för att köpa en get, skapa bynätverk som tar hand om föräldralösa barn och attitydförändringsarbete kring hiv och aids. Vi arbetar också med demokratifrågor och påverkansarbete för en varaktig fred.

Arbetet är viktigt och roligt och det finns en internationell grupp av ideella som jobbar tillsammans. Det finns två-tre kampanjer varje år – under våren till fastan, under sommaren och under julen i december.

Vi behöver dig som vill hjälpa till vid insamlingar i samband med gudstjänster, vid event som marknader och konserter, för att sprida information via sociala medier och mycket annat. Vi behöver också kreativt tänkande – hur ska vi kunna anordna evenemang som ökar vår insamling?

Arbetet har fokus på snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Hjälpen når fram och gör stor skillnad!

Vill du veta mer? Ta kontakt med Mats Nyberg i Lunds domkyrka, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se