Konfirmander

I de 24 äventyren, Lunds domkyrkoförsamlings konfirmandarbete finns många frivilliga ledare. Varje år ges en ledarutbildning där de får fördjupa sina kunskaper.

Ideella medarbetare är nödvändiga för att vi ska kunna ha det kvalitativa konfirmandarbete som vi eftersträvar i Lunds domkyrkoförsamling. Alla som har konfirmerats i Domkyrkoförsamlingen erbjuds att bli konfirmandledare. För att rusta dessa ungdomar inför sin ledaruppgift genomför församlingen en ledarutbildning varje år som omfattar ämnen som t.ex. samtalsmetodik, planering av pass, hur man hanterar förtroenden, andakts- och lekmetodik.

Det finns även några platser för äldre ledare, i första hand teologie studenter. Ta kontakt med Jonas Persson, 046-71 87 45, för mer information och för möjlighet att träffas för ett förutsättningslöst samtal.